water power dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water power dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water power dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water power dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water power dam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập nhà máy thủy điện