water pipeline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water pipeline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water pipeline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water pipeline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water pipeline

    * kỹ thuật

    đường ống dẫn nước