water pimpernel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water pimpernel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water pimpernel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water pimpernel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water pimpernel

    a white-flowered aquatic plant of the genus Samolus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).