water parsnip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water parsnip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water parsnip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water parsnip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water parsnip

    stout white-flowered perennial found wild in shallow fresh water; northern United States and Asia

    Synonyms: Sium suave

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).