water offtake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water offtake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water offtake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water offtake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water offtake

    * kỹ thuật

    tháp lấy nước