water ingress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water ingress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water ingress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water ingress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water ingress

    * kỹ thuật

    cửa nước vào

    vật lý:

    sự thâm nhập của nước