water erosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water erosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water erosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water erosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water erosion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nước xói mòn