water droplet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water droplet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water droplet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water droplet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water droplet

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giọt nước