water disposal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water disposal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water disposal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water disposal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water disposal

  * kỹ thuật

  sự tháo nước

  sự thoát nước

  xử lý nước

  hóa học & vật liệu:

  tách nước