water dispenser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water dispenser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water dispenser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water dispenser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water dispenser

    * kinh tế

    máy tự động xuất bánh kem