water discharge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water discharge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water discharge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water discharge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water discharge

  * kỹ thuật

  lượng nước

  lượng nước xả

  lưu lượng

  lưu lượng nước

  sản lượng

  sự xả nước