water delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water delivery

  * kỹ thuật

  sự cấp nước

  sự cung cấp nước

  xây dựng:

  sự phân phối nước