water cooling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water cooling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water cooling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water cooling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water cooling

  * kỹ thuật

  làm lạnh nước

  sự làm nguội bằng nước

  sự làm nguội nước

  điện lạnh:

  làm lạnh bằng nước

  làm nguội bằng nước

  sự làm lạnh nước

  xây dựng:

  sự dùng nước làm lạnh