water collector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water collector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water collector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water collector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water collector

  * kỹ thuật

  bể tích nước

  xây dựng:

  bể tập trung nước

  công trình chứa nước

  công trình thu nước

  công trình tích nước