water catchment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water catchment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water catchment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water catchment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water catchment

    * kỹ thuật

    vùng thu nước