wage restraint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage restraint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage restraint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage restraint.

Từ điển Anh Việt

  • Wage restraint

    (Econ) Hạn chế tiền công.

    + Xem INCOMES POLICY.