wage offensive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wage offensive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wage offensive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wage offensive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wage offensive

    * kinh tế

    thế tấn công đòi tăng lương