twin rolls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin rolls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin rolls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin rolls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twin rolls

    * kinh tế

    máy sấy hai thùng quay