twiner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twiner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twiner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twiner.

Từ điển Anh Việt

 • twiner

  /'twainə/

  * danh từ

  (kỹ thuật) máy xe sợi

  cây quấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • twiner

  someone who intertwines (e.g. threads) or forms something by twisting or interlacing

  Similar:

  duplicate: being two identical

  Synonyms: matching, twin, twinned