twin falls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin falls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin falls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin falls.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • twin falls

    a town on the Snake River in south central Idaho near the Twin Falls

    Similar:

    twin: a waterfall in the Snake River in southern Idaho

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).