twinkling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twinkling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twinkling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twinkling.

Từ điển Anh Việt

 • twinkling

  /'twiɳkliɳ/

  * danh từ

  sự lấp lánh

  the twinkling of the stars: sự lấp lánh của các vì sao

  sự nhấy nháy; cái nháy mắt

  in a twinkling

  in the twinkling of an eye

  trong nháy mắt

  * tính từ

  lấp lánh

  nhấp nhánh; (nghĩa bóng) long lanh, lóng lánh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twinkling

  * kỹ thuật

  sự nhấp nháy

Từ điển Anh Anh - Wordnet