blink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blink.

Từ điển Anh Việt

 • blink

  /bliɳk/

  * danh từ

  cái nháy mắt, cái chớp mắt

  ánh lửa chập chờn, ánh lửa lung linh, ánh sáng nhấp nháy

  ánh băng (phản chiếu lên chân trời) ((cũng) ice blink)

  (nghĩa bóng) cái nhìn qua, cái nhìn thoáng

  on the blink

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trong tình trạng xấu, trong tình trạng rối loạn lộn xộn

  hấp hối, sắp chết

  say khướt, say bí tỉ

  * nội động từ

  nháy mắt, chớp mắt

  chập chờn, lung linh, nhấp nháy (ánh sáng)

  bật đèn, nhấp nháy

  nhắm mắt lam ngơ

  to blink at someone's fault: nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm của ai

  * nội động từ

  nháy, chớp (mắt); bật (đèn) nhấp nháy

  nhắm mắt trước (vấn đề); tránh, lẩn tránh

  to blink the facts: không thấy sự thật, nhắm mắt trước sự thật

  to blink the question: lẩn tránh vấn đề

 • blink

  (Tech) chớp tắt, nhấp nháy (đ)

 • blink

  (vật lí) màng chắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet