blinking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blinking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blinking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blinking.

Từ điển Anh Việt

  • blinking

    (Tech) chớp tắt, nhấp nháy ()

Từ điển Anh Anh - Wordnet