twinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twinge.

Từ điển Anh Việt

 • twinge

  /twindʤ/

  * danh từ

  (y học) sự đau nhói, sự nhức nhối

  a twinge of toothache: sự nhức răng

  (nghĩa bóng) sự cắn rứt

  twinges of conscience: sự cắn rứt của lương tâm

  * ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (y học) làm đau nhói, làm nhức nhối

  (nghĩa bóng) cắn rứt

  his conscience twinges him: lương tâm cắn rứt nó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • twinge

  a sharp stab of pain

  feel a sudden sharp, local pain

  Similar:

  pang: a sudden sharp feeling

  pangs of regret

  she felt a stab of excitement

  twinges of conscience

  Synonyms: stab

  prick: cause a stinging pain

  The needle pricked his skin

  Synonyms: sting

  pinch: squeeze tightly between the fingers

  He pinched her behind

  She squeezed the bottle

  Synonyms: squeeze, tweet, nip, twitch