twin compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twin compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twin compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twin compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twin compressor

  * kinh tế

  máy nén đôi

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  máy nén ghép (đôi)

  máy nén kép