support pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • support pillar

    * kỹ thuật

    trụ đỡ