support hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

support hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm support hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của support hose.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • support hose

    elasticized stocking intended to reduce pressure on the veins of the leg (as in case of varicose veins)

    Synonyms: support stocking

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).