supporting area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supporting area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supporting area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supporting area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supporting area

    * kỹ thuật

    mặt chịu tải

    cơ khí & công trình:

    mặt chịu lực