supportably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supportably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supportably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supportably.

Từ điển Anh Việt

  • supportably

    * phó từ

    xem supportable