supported beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supported beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supported beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supported beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • supported beam

  * kỹ thuật

  dầm đỡ

  xà gồ

  xây dựng:

  giàn kèo mái