storage battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage battery.

Từ điển Anh Việt

 • storage battery

  /'stɔ:ridʤ'sel/ (storage_battery) /storage battery/

  * danh từ

  bộ ắc quy, bộ pin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage battery

  * kỹ thuật

  ắcqui

  bình ắcqui

  bình điện

  bộ ắcqui

  bộ pin nạp lại được

  bộ pin thứ cấp

  bộ pin trữ điện

  bộ tích trữ điện

  pin thứ cấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storage battery

  a voltaic battery that stores electric charge

  Synonyms: accumulator