start time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giờ bắt đầu

    thời gian lên