start-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start-up.

Từ điển Anh Việt

  • start-up

    /'stɑ:tʌp/

    * danh từ

    (kỹ thuật) sự khởi động