start restore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start restore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start restore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start restore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start restore

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bắt đầu khôi phục