startoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

startoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm startoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của startoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • startoline

    * kinh tế

    men đầu (men giống)