start of text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start of text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start of text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start of text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • start of text

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  điểm bắt đầu văn bản

  toán & tin:

  phần đầu văn bản