startle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

startle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm startle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của startle.

Từ điển Anh Việt

 • startle

  /'stɑ:tl/

  * danh từ

  sự giật mình; cái giật mình

  điều làm giật mình

  * ngoại động từ

  làm giật mình, làm hoảng hốt

  * nội động từ

  giật nảy mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • startle

  a sudden involuntary movement

  he awoke with a start

  Synonyms: jump, start

  to stimulate to action

  ..startled him awake

  galvanized into action

  Synonyms: galvanize, galvanise

  move or jump suddenly, as if in surprise or alarm

  She startled when I walked into the room

  Synonyms: jump, start