start element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • start element

  * kỹ thuật

  phần khởi động

  toán & tin:

  bít khởi động

  bít xuất phát

  phần tử khởi động

  phần tử xuất phát

  điện tử & viễn thông:

  phần tử bắt đầu