selling costs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selling costs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selling costs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selling costs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selling costs

  * kinh tế

  phí tổn bán hàng

  phí tổn tiêu thụ

  * kỹ thuật

  chi phí bán