seal ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seal ring

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng làm kín

Từ điển Anh Anh - Wordnet