seal pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal pot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seal pot

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng kín (đựng dụng cụ đo)