sealed unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealed unit

  * kỹ thuật

  điện:

  máy kín

  điện lạnh:

  tổ máy kín