sealed shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed shaft

    * kỹ thuật

    điện:

    trục đệm kín