sealed contacts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed contacts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed contacts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed contacts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed contacts

    * kỹ thuật

    điện:

    công tắc hàn kín

    tiếp điểm hàn kín