sealed reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed reactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed reactor

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ điện kháng hàn kín