sealed transformer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed transformer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed transformer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed transformer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed transformer

    * kỹ thuật

    điện:

    máy biến áp bọc kín