sealed-in burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealed-in burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealed-in burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealed-in burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sealed-in burner

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn gắn kín