seal weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seal weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seal weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seal weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seal weld

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mối hàn chống thấm