sealing end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing end

  * kỹ thuật

  nắp bọc đầu cáp

  điện lạnh:

  cái bọc đầu cáp

  điện:

  đầu kín