sealing plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sealing plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sealing plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sealing plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sealing plug

  * kỹ thuật

  nắp bít

  nút bít kín (thiết bị chất dẻo)

  xây dựng:

  đầu ống nút kín

  cơ khí & công trình:

  nút bít